General

Profile

Dytron Support System

Efektivní řízení technické podpory

Dytron Support System je webový nástroj pro správu a řízení technické podpory a velmi efektivní systém pro sledování chyb a problémů (bug-tracking).
Klíčové funkce
 • Efektivní sledování chyb a problémů
 • Dokumenty a správa souborů
 • Automatické e-mailové zasílání zpráv o činnostech
Přínos
 • Centralizace podpory
 • Vysoká účinnost v řízení podpory
 • Rychlejší odezva
 • Jednoduchá obsluha
 • Účinné sledování a kontrola činností
Stručný popis
 • Hlavním hnacím článkem celého systému je ÚKOL. Umožňuje velmi přímočaře formulovat zadání, termín a řešitele. Ve fázi řešení pak poskytuje prostor pro záznamy o jeho průběhu a zajišťuje informovanost – při každé změně je všem zúčastněným osobám zasláno e-mailem upozornění.

 • Typy úkolů:
  • Hot-Line - představuje dotaz na funkci systému (znalost)
   Představuje podporu v pracovních dnech od 8 hod do 16:30 hod. - vyjmenovaným osobám zákazníka, řešení dotazů ohledně software CATIA, ENOVIA, 3DVIA v rozsahu do 30 min.
  • Požadavek - představuje návrh na úpravu sytému, objednávku médií
   Každý požadavek bude řešen individuálně a to na základě změnového řízení.
   Požadavek na objednání médií se bude také řešit nově v rámci tohoto systému, a to založením úkolu typu Požadavek. (v současnosti je prováděno po telefonu).
  • Chyba - představuje chybu v systému, modulu nebo funkci
   Priority chyb :
   • Low - Minimální nebo žádný vliv na provoz, existuje způsob jak obejít problém.
   • Medium - Funkce je dostupná s některými funkčními omezeními.
   • High - Provoz je značně omezen problémem, ale řešení existuje.
   • Urgent - Nelze používat produkt. Žádné řešení neexistuje, a problém má zásadní dopad na provoz. (v tomto případě bude zákazník neprodleně telefonicky kontaktován technikem fy Dytron).
Informace o aktuálních verzích produktů Dassault Systemes
Support Catia V5
Support 3DExperience
Kontakt: Dominik Frydrych, Support Consultant, Mobile: +420 737 200 581 E-mail: dominik.frydrych@dytron.cz