Home

Informace o aktuálních verzích produktů Dassault Systemes

 • CATIA ENOVIA V5 R18 sp8
 • CATIA ENOVIA V5 R19 sp9
 • CATIA ENOVIA V5 R20 sp7
 • CATIA ENOVIA V5 R21 sp6
 • CATIA ENOVIA V5-6 R2012 sp6
 • CATIA ENOVIA V5-6 R2013 sp5 (vyžaduje DSLS licencování)
 • CATIA ENOVIA V5-6 R2014 sp3 (vyžaduje DSLS licencování)
 • CATIA ENOVIA V6 R2013x
 • 3DEXPERIENCE R2014x
 • 3DVIA Composer V6 R2013x
 • EXALEAD V6 R2014x

Aktuální verze CATIA V5 ve firmě Škoda Auto - CATIA V5 R19 SP9 HF106 (GRC 4.5.0)

Řešení zákaznického požadavku v DSS

VIDEO-TUTORIAL ZALOŽENÍ ÚKOLU [[http://bb.dytron.cz/files/DSS_novy_ukol.wmv]]